Rejestracja on-line

StartRejestracja on-line
Rozwiń

Szanowni Państwo!

Rejestracja na Konferencję odbywa się on-line. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji, powinna się zarejestrować. Dokonanie płatności oraz przesłanie streszczenia jest możliwe tylko po uprzednim dokonaniu rejestracji.

Rezerwacji noclegów dokonują Państwo niezależnie od rejestracji na Konferencję, w Dziale Rezerwacji Doliny Charlotty. Szczegóły w zakładce „Termin, miejsce obrad, zakwaterowanie”.

Podczas rejestracji można wykupić udział osoby towarzyszącej. Osoba towarzysząca jest uprawniona tylko do udziału w kolacjach i nie otrzymuje materiałów konferencyjnych.

REJESTRACJA ON-LINE

Opłata za uczestnictwo:

  • zgłoszenie do dnia 28 lutego 2018 r. – 500,-zł (członek PLTR lub PTA)
  • zgłoszenie do dnia 28 lutego 2018 r. – 650,-zł (nie będący członkiem)
  • zgłoszenie do dnia 28 lutego 2018 r. – 300,-zł (doktorant/rezydent)
  • zgłoszenie po terminie 28 lutego 2018 r. – 900,-zł
  • Opłata za osobę towarzyszącą – 350,-zł

Opłata za osobę towarzyszącą zostanie doliczona do sumy opłaty rejestracyjnej.

O wysokości opłaty uczestnictwa decyduje termin dokonania wpłaty.

Opłatę za udział w Zjeździe należy uiścić przelewem bankowym.

Elektroniczny system zgłoszeniowy wyśle do Państwa potwierdzenie rejestracji, które zawierać będzie link umożliwiający późniejszą modyfikację Państwa danych zgłoszeniowych oraz zgłoszenie streszczenia zjazdowego.


1st International Neuroradiology and Neuroanatomy Conference – Sekretariat:

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk

mgr Ewa Kiszka

(58) 349 11 61

(58) 349 11 62

ewa.kiszka@gumed.edu.pl

lek. Oliwia Kozak

oliwia.kozak@gumed.edu.pl